Oleśnickie Spotkania z Muzyką

23 września 2017 r. w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy odbył się kolejny koncert z cyklu Oleśnickich Spotkań z Muzyką.
Podczas koncertu konsul generalna Niemiec we Wrocławiu pani Ulrike Knotz wręczyła Agnieszce Ostapowicz dyplom ambasadora Niemiec przyznany za działalność na rzecz dialogu polsko-niemieckiego.
Program koncertu przywołał wielkie postacie ze świata XIX-wiecznego życia muzycznego – wirtuozów instrumentów i wybitnych śpiewaków. Zabrzmiały utwory R. Schumanna, F. Schuberta, J. Brahmsa, F. Chopina, P. Czajkowskiego.
Przed publicznością wystąpiły Dorota Dutkowska (mezzosopran), Jarosława Walczak-Prus (sopran), Izabela Helińska (fortepian), Agnieszka Ostapowicz (skrzypce). Dodatkowo wydarzenie promowało książkę dr Agnieszki Drożdżewskiej zatytułowaną "Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i I połowie XX wieku".
Oleśnickie Spotkania z Muzyką
Cykl koncertów i wydarzeń towarzyszących realizowany w Oleśnicy w oparciu o historyczną tradycję, lokalne zapotrzebowanie społeczne oraz europejskie standardy edukacji kulturalnej.
Cele zadania:
- Promocja miasta, obiektów koncertowych
- Dopełnienie kalendarza lokalnych inicjatyw kulturalnych o wydarzenia inspirujące i zachęcające mieszkańców oraz turystów do udziału w kulturze wysokiej
- Prezentacja uznanych autorytetów muzycznych
- Integracja środowiska lokalnego
- Współpraca z Narodowy Forum Muzyki – wiodącą instytucją kultury w Polsce
- Współpraca międzynarodowa dopełniająca działania realizowane w obszarze partnerstwa miast
- Promocja i rozwój lokalnych inicjatyw artystycznych
- Zacieśnienie współpracy lokalnej - ośrodki kultury, biblioteki, placówki kształcenia
- Rozwinięcie współpracy regionalnej i ogólnopolskiej z placówkami o celach pokrewnych
- Stworzenie kulturalnej mapy miasta mocno zaznaczonej na mapie Dolnego Śląska
Misja:
Wyostrzenie kulturą wizerunku miasta – miejsca w którym ciekawie, w życzliwej atmosferze, twórczo i bezpiecznie mieszkamy, kształcimy dzieci, uczestniczymy i współuczestniczymy w kulturze dążąc do szeroko pojętego szczęścia i spełnienia.