Oferta sponsorska

Organizowane przez Agencję Artystyczną Artes wydarzenia promujące młodych, szczególnie utalentowanych muzyków mają swoją wysoką i cenioną pozycję zarówno w kręgach artystycznych jak i w środowiskach partnerów i współorganizatorów.

Młodzi, międzynarodowi artyści pełni pasji i entuzjazmu prowadzą od lat ciekawy dialog z publicznością.

Patronatem honorowym objęli wydarzenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Prezydenci i Burmistrzowie miast goszczących artystów.

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o takim zasięgu byłaby niezwykle trudna bez wsparcia sponsorów, którzy biznes postrzegają szerzej - nie tylko przez pryzmat dochodów.

Firm dla których wspieranie kultury jest ważnym priorytetem związanym ze społeczną odpowiedzialnością.

Sponsorom w zależności od finansowego zaangażowania zapewniamy obecność w kampaniach promocyjnych wydarzeń. Proponujemy ciekawe formy promocji dostosowane do Państwa potrzeb. Proponujemy między innymi: tytuł Mecenasa, Sponsora (sponsor, sponsor główny, strategiczny) z prawem wykorzystania go do własnych celów reklamowych. Możemy zapewnić m.in. obecność w drukach promocyjnych, na stronach internetowych, w spotach promocyjnych w radiu, ogłoszeniach prasowych. Umożliwiamy ustawienie stoiska promocyjnego, dystrybucję ulotek. Pomagamy w zorganizowaniu indywidualnych form obecności sponsora na wydarzeniu.

Wartości, na których opiera się promocja wydarzeń:
  • Wrocławianie uczestniczą w europejskiej wymianie dóbr kulturalnych.
  • Muzyka klasyczna nie musi być poważna, niedostępna i trudna- poprzez odpowiednie przygotowanie publiczności tworzymy życzliwą, pogodną atmosferę towarzyszącą wydarzeniom.
  • Wrocław jest miastem spotkań artystów z różnych krajów i kultur, których łączy wspólna pasja.
  • Żywiołowość, entuzjazm i zaangażowanie młodych artystów z Polski i całej Europy, którzy spotykają się we Wrocławiu.
  • Wrocław - miasto artystycznych spotkań.
  • Wzmocnienie pozycji muzyki klasycznej i Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii jako ogniwa działań kulturalnych Wrocławia budujących Narodowe Forum Muzyki i Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016.
  • Przeprowadzamy działania promocyjne w plenerze.
  • Wrocław jako miasto dające możliwości młodym artystom.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!