Cele

Nasze cele to:
 • Zbudowanie we Wrocławiu, mieście o wielokulturowych korzeniach, Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, miejsca artystycznych spotkań międzynarodowej młodzieży;
 • Udział w międzynarodowych projektach artystycznych Wrocław ESK 2016;
 • Promocja uzdolnionych młodych muzyków z obu krajów;
 • Ukazanie muzyki jako formy budowania i wzmacniania relacji międzyludzkich;
 • Ukazywanie znaczenia tolerancji i współpracy międzynarodowej;
 • Poprzez grę w orkiestrze symfonicznej oraz zespołach kameralnych: poznanie niezwykłego repertuaru, praktyka orkiestrowa i kameralna, czerpanie radości z wykonywania muzyki, poszerzenie umiejętności technicznych, rozwinięcie umiejętności autoprezentacji, rozwinięcie kontaktów interpersonalnych, nauka języków obcych;
 • Promocja światowych arcydzieł muzyki symfonicznej ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji polskich i niemieckich;
 • Wypromowanie Dolnego Śląska i Wrocławia jako ważnego ośrodka życia artystycznego;
 • Podnoszenie kompetencji kulturalnych i budowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestniczeniu w kulturze;
 • Zapoznanie młodych międzynarodowych artystów z kulturą i historią Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski;
 • Rozwój i promocja aktywności twórczej młodzieży kształconej w systemie edukacji muzycznej oraz integracja środowiska artystycznego;
 • Umożliwienie młodym muzykom konfrontacji umiejętności artystycznych.