Warsztaty

Spotkania Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii trwają zazwyczaj dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu odbywają się próby w sekcjach instrumentalnych oraz próby tutti – całego zespołu. Chętni do grania w zespołach kameralnych mają możliwość współpracy w wybranych lub utworzonych przez siebie zespołach. Wykonywana jest ulubiona muzyka uczestników – utwory klasyczne, opracowania muzyki rozrywkowej, filmowej, standardów jazzowych, muzyki klezmerskiej. Próby w sekcja instrumentalnych, zespołach kameralnych oraz wykłady prowadzą pedagogiczne i muzyczne autorytety z Polski i Niemiec. Drugi tydzień to próby i koncerty na terenie Polski i Niemiec. Oprócz koncertów symfonicznych odbywają się koncerty zespołów kameralnych. Orkiestra gości na spotkaniach z władzami miast w których organizowane są koncerty. Koncerty towarzyszą też spotkaniom z przyjaciółmi, społecznościami lokalnymi, mecenasami Orkiestry. Tworzą zawsze niezwykłą atmosferę i są przez wszystkich długo i bardzo dobrze wspominane. Na zakończenie uczestnicy otrzymują pamiątkowe afisze i dyplomy.
Warsztaty Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii odbędą się od 14 do 19 lipca 2017 r.
Program koncertów symfonicznych przygotowywany będzie we współpracy z pedagogami w ramach prób sekcyjnych. Dodatkowo realizowane są lekcje indywidualne i zajęcia w zespołach kameralnych.
Warsztaty prowadza uznani pedagodzy i wykładowcy wyższych uczelni. Celem warsztatów jest artystyczny rozwój uczestników poprzez zajęcia w grupach instrumentalnych.