Cele

 • Zbudowanie w mieście o bogatych wielokulturowych korzeniach, Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, wznoszącym Narodowe Forum Muzyki, miejsca artystycznych spotkań polskiej i zagranicznej młodzieży.
 • Wypromowanie Wrocławia jako ważnego ośrodka życia artystycznego.
 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestniczenia w kulturze.
 • Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa i budowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestniczeniu w kulturze.
 • Przygotowanie do Światowych Dni Muzyki (3-12.10.2014).
 • Rozwinięcie działań na rzecz edukacji kulturalnej środowiska realizując ideę: „Wrocław miastem spotkań”.
 • Zapoznanie młodych międzynarodowych artystów z kulturą i historią Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
 • Promocja młodych, szczególnie uzdolnionych wrocławian i Dolnoślązaków.
 • Propagowanie polskiej i światowej tradycji i kultury muzycznej w ramach międzynarodowego Festiwalu.
 • Podniesienie poziomu polskich młodzieżowych orkiestr symfonicznych.
 • Pokazanie ciekawej twórczości światowej (również polskich premier utworów).
 • Rozwój i promocja aktywności twórczej młodzieży kształconej w systemie edukacji muzycznej oraz integracja środowiska artystycznego.
 • Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej.
 • Umożliwienie młodym muzykom konfrontacji umiejętności artystycznych.
 • Wskazanie na wartość polskiej kultury i sztuki w kontekście wspólnego europejskiego dziedzictwa.
 • Wskazanie na wartość młodych europejskich artystów, którzy już na średnim etapie kształcenia mogą mieć czynny i wartościowy udział w nadawaniu kształtu kulturze i świadomym odbiorze sztuki.
 • Działania na rzecz dialogu, rozwinięcie międzynarodowej współpracy kulturalnej Wrocławia i Dolnego Śląska opartej na świadomości własnej tożsamości i wysokiej jakości kultury polskiej oraz szacunku , tolerancji i świadomości kulturowego bogactwa sztuki europejskiej.
 • Upowszechnianie kultury i edukacji muzycznej na Dolnym Śląsku (wybrane koncerty odbędą się również w innych miastach Dolnego Śląska – Oleśnicy, Świdnicy- miastach o mniejszej dostępności do kultury wyższej, muzyki klasycznej prezentowanej na wysokim poziomie artystycznym.
 • Promocja Dolnego Śląska – regionu otwartego na międzynarodową współpracę artystów oraz licznych instytucji rządowych i pozarządowych. Promocja Wrocławia – otwartego i życzliwego obywatelom innych krajów miasta spotkań, zaznajamianie uczestników projektu z przeszłością i teraźniejszością.
 • Rozwój turystyki kulturalnej.
 • Wzmocnienie pozycji muzyki klasycznej, tradycji klasycznych interpretacji Festiwalu - ogniwa działań kulturalnych Wrocławia
 • W miarę możliwości finansowych zbudowanie wokół idei Young Classic cyklicznych warsztatów, kursów i atrakcyjnych dla szerokiej grupy odbiorców artystycznych działań międzynarodowych z udziałem uzdolnionych artystów młodego pokolenia oraz uznanych autorytetów muzycznych polskich i zagranicznych.
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej Wrocławia w okresie wakacji.