Young Classic

Głównym celem projektu jest popularyzacja muzyki klasycznej poprzez aktywizację młodzieżowych orkiestr kameralnych, symfonicznych oraz big-bandów do poszerzania obszaru działalności koncertowej, podwyższania poziomu umiejętności artystycznych, nawiązywania międzynarodowych form współpracy, promocji kształcenia artystycznego oraz intensyfikacji uczestnictwa w życiu muzycznym.
Projekt Young Classic planowany jest jako spotkanie orkiestr z całej Polski we Wrocławiu- mieście spotkań- w ostatnim tygodniu czerwca. Spotkanie będzie cyklem koncertów konkursowych. Najlepszym orkiestrom ufundowane zostaną nagrody w formie występów na prestiżowych koncertach i festiwalach oraz nagrania płyt.

Działania organizatorów mają na celu:
 • uatrakcyjnienie i podniesienie poziomu nauki gry na instrumentach orkiestrowych
 • promocję młodych artystów
 • popularyzację muzyki klasycznej
 • edukację kulturalną społeczności lokalnych
W perspektywie całorocznej pracy orkiestr kameralnych i symfonicznych Szkół Muzycznych II st. i Akademii Muzycznych jak również big-bandów oraz orkiestr młodzieżowych działających niezależnie projekt Young Classic będzie platformą spotkania młodych muzyków z całej Polski oraz nagrodzonych zespołów z najlepszymi orkiestrami międzynarodowymi.
Większość instytucji organizujących pracę Orkiestr nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi ich należytą promocję.
Projekt Young Classic uatrakcyjni całoroczną pracę zespołów, będzie dla młodzieży nagrodą za całoroczną pracę i zaangażowanie, motywacją do kolejnych, wartościowych koncertów. Przygotowania do udziału w projekcie – próby i koncerty w miejscach zamieszkania wzbogacą ofertę kulturalną środowisk lokalnych.
Koncerty planowane są w roku 2013 w Katedrze Marii Magdaleny – wrocławskiej scenie muzycznej o bogatych i różnorodnych tradycjach koncertowych oraz w Filharmonii Wrocławskiej.
W przyszłości projekt mógłby być częściowo prezentowany również na scenie letniej przy Pergoli. Docelowo projekt odbywałby się w budowanym obecnie Narodowym Forum Muzyki. Koncerty plenerowe orkiestr prezentujących repertuar swobodniejszy pozostałyby niezależnym elementem projektu- doskonałą reklamą projektu Young Classic oraz jego finału – Young Classic Wratislavia – Festiwalu Młodych Orkiestr.
Projekt umożliwi aktywny i kreatywny udział młodzieży zarówno w sferze artystycznej jak i organizacyjnej.
Celem organizatorów jest również współkreowanie Wrocławia i Dolnego Śląska jako miejsca na kulturalnej mapie Europy w którym spotykają się młodzi artyści z całego świata.
W Polsce nie powstała do tej pory platforma porozumienia poprzez sztukę tego typu. Biorąc pod uwagę powstające we Wrocławiu Narodowe Forum Muzyki projekt doskonale wpisuje się w potrzeby kulturalne Polski, Dolnego Śląska i Wrocławia.

Cele zadania:
 • Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa.
 • Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej.
 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestniczenia w kulturze .
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej młodzieży.
 • Rozwój aktywności twórczej młodzieży.
 • Uzupełnienie zubożonej okresem wakacji oferty kulturalnej miasta i regionu.
 • Promocja polskiej i światowej tradycji i kultury muzycznej
 • Rozwinięcie działań na rzecz edukacji kulturalnej środowiska realizując ideę: „Wrocław miastem spotkań”.
 • Umożliwienie młodym muzykom konfrontacji umiejętności artystycznych.
 • Zapoznanie młodych ludzi z krajów europejskich z kulturą i historią Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski. Przybliżenie muzycznej kultury innych narodów – szczególnie mało znanych w Polsce kompozytorów.
 • Współtworzenie kulturalnej panoramy miasta.
 • Ukazanie otwartości Polski na międzynarodowy dialog sztuki, wartościową edukację kulturalną i upowszechnianie kultury, oraz na współpracę młodzieży.
 • Wskazanie na wartość polskiej kultury i sztuki w kontekście wspólnego europejskiego dziedzictwa.
 • Wskazanie na wartość młodych europejskich artystów, którzy już na średnim etapie kształcenia mogą mieć czynny i wartościowy udział w nadawaniu kształtu kulturze i świadomym odbiorze sztuki.
 • Rozwinięcie międzynarodowej współpracy kulturalnej Wrocławia i Dolnego Śląska.
 • Edukacja kulturalna młodzieży, Wrocławian oraz przebywających we Wrocławiu licznych turystów poprzez udział w koncertach wykonywanych przez orkiestry i zespoły młodzieżowe.
 • Kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze oraz jej świadomego odbioru.
 • Upowszechnianie kultury i edukacji muzycznej na Dolnym Śląsku (Wybrane koncerty odbędą się również w innych miastach Dolnego Śląska – Oleśnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy, Wałbrzychu, Kudowie Zdrój).
 • Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji młodzieży, ich rodzin oraz środowisk lokalnych.
 • Umożliwienie młodzieży polskiej zaprezentowania swoich umiejętności dla licznej publiczności koncertowej, w sercu stolicy Dolnego Śląska.
 • Ułatwienie adaptacji społecznej poprzez sztukę wzbogacone doświadczeniami współpracy z międzynarodową młodzieżą (szczególne znaczenie dla Dolnego Śląska jako regionu transgranicznego).
 • Przygotowanie młodzieży oraz środowisk lokalnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz do jej świadomego odbioru – spotkania podczas których omawia się utwory, sylwetki kompozytorów, kontekst historyczny.
 • Podnoszenie kwalifikacji muzycznych uczestników projektu, przygotowanie do zawodu muzyka.
 • Szeroko pojęta prezentacja Wrocławia i Dolnego Śląska – miasta i regionu spotkań życzliwych międzynarodowej współpracy.
 • Promocja Dolnego Śląska – regionu otwartego na międzynarodową współpracę artystów oraz licznych instytucji rządowych i pozarządowych Polski i Niemiec. Promocja Wrocławia – otwartego i życzliwego obywatelom innych krajów miasta spotkań, zaznajamianie uczestników projektu z przeszłością i teraźniejszością.
 • Wykorzystanie muzyki– jako najdoskonalszego narzędzia dialogu - wg motta „Muzyka nie zna granic”